Over dit initiatief | praktische tips

O

In principe kun je spullen delen met elke kerkapp, want alle kerkapps hebben een chatfunctie en/of prikbord waarmee je spullen kunt uitwisselen. Eén kerkapp springt eruit qua mogelijkheden en gebruikersgemak: Donkey Mobile. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met Donkey Mobile. Concreet betekent dit dat in de app een deelfeature wordt ingebouwd. Daar zijn we erg blij mee, want dit maakt het initiatief erg laagdrempelig waardoor veel mensen mee kunnen doen. De mogelijkheden voor het delen van spullen met Donkey Mobile staan hier.

Hoewel Donkey Mobile er qua functionaliteiten en gebruikersgemak uitspringt, is het ook mogelijk om spullen te delen met behulp van andere kerkapps, zoals de CHRCH-app, de Scipio kerkapp en Mijn Gemeente. Deze apps hebben namelijk een prikbord waarop (ook) spullen gedeeld kunnen worden.

Ten slotte is het mogelijk om zonder app spullen te delen, via social media, bijvoorbeeld via een Facebookgroep of een Whatsappgroep.

Tips voor het delen van spullen via een app of social media

Hieronder staat een aantal praktische tips/stappen voor het delen van spullen via het prikbord van een van de genoemde kerkapps of via social media:

1. Vorm een groep of sluit je aan bij een groep

de eerste stap is het vormen van een groep of het zoeken van aansluiting bij een groep die geïnteresseerd is in het initiatief. Meestal is dit een subgroep van de wijkkerk. Uiteraard is het in de beginfase nuttig om mensen actief te wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de groep; hiervoor kunnen de bestaande communicatiekanalen van de wijkkerk worden ingezet (kerkblad, kerkbrief, mededelingen en/of website).

2. Stem af met de beheerder van het prikbord/de groepspagina

  • In de meeste kerkapps is het mogelijk om per groep een aparte beheerder aan te stellen. Als er geen aparte beheerder voor het prikbord of de appgroep binnen de kerkapp bestaat, dan wordt het prikbord of de appgroep beheerd door de algemene beheerder van de app van de wijkkerk. Het is nuttig om af te stemmen met de beheerder hoe het prikbord eruit ziet, welke functionaliteiten ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet en wat de tekst en/of foto van de algemene introductie is waarmee het prikbord of de appgroep wordt toegelicht.
  • Met name dit laatste aspect is erg belangrijk. Mensen beslissen namelijk mede op basis van de introtekst en introfoto of ze deelnemen aan het deelinitiatief. Zorg dus voor een pakkende en uitnodigende tekst en foto, waarin aandacht is voor het waarom (redenen om spullen te delen) en voor het hoe (een praktische toelichting op de manier om spullen te delen). Maak hierbij gerust gebruik van de kant-en-klare teksten (of delen daarvan) over het waarom en het hoe die op deze website staan.

3. Richt je vooral op apparaten

  • De ervaring leert dat het delen van spullen via een prikbord of appgroep beter werkt als het aantal soorten spullen beperkt is en concreet benoemd wordt. Door de soorten spullen te beperken en concreet te benoemen, worden leden van de groep namelijk actief op het idee gebracht om deze spullen te vragen of te delen en is de kans kleiner dat er allerlei exotische spullen worden gevraagd of gedeeld waar het merendeel van de groep weinig interesse in heeft.
  • De voornaamste reden voor dit initiatief is om de ecologische en sociale impact van de productie van spullen te verminderen. Het is met name de productie apparaten die een grote sociale en ecologische impact heeft. Wij raden dan ook aan om in elk geval klusgereedschappen, tuingereedschappen, huishoudelijke apparaten en elektrische apparaten expliciet te benoemen als soorten spullen om te delen.
  • Daarnaast raden we aan om de focus te leggen op soorten spullen die niet via een bestaand initiatief gedeeld kunnen worden en waar delen via het prikbord en de appgroep dus een extra toegevoegde waarde heeft. Een overzicht van spullen die wel of nog niet gedeeld kunnen worden via non-profit deelinitiatieven staat op deze pagina. Omdat de bestaande deelinitiatieven per plaats verschillen, zetten we de bestaande deelinitiatieven ook op een aparte pagina per stad. De soorten spullen die nog niet via een bestaand initiatief gedeeld kunnen worden, zijn overigens grotendeels dezelfde: klusgereedschappen, tuingereedschappen, huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten en vakantie- en vrijetijdsspullen. Dit is dus een extra reden om op deze spullen te focussen.

4. Help elkaar om matches tot stand te brengen

Uit ervaringen blijkt dat een ‘match’ tussen iemand die iets vraagt en iemand die het aanbiedt lang niet altijd vanzelf tot stand komt. Ook duurt het soms een tijdje voordat er een match is. Een tip is om samen met de meest actieve gebruikers af te spreken om de kans op een match te vergroten door actief te reageren op oproepjes en suggesties te doen voor het maken van matches.

Tot slot

Het is van belang om naast het delen van spullen in de praktijk parallel te blijven werken aan bewustwording over het belang en de urgentie van het delen van spullen. Deel daarom ook eens een ervaringsverhaal of een ander inspirerend voorbeeld op het prikbord of in de appgroep. Dit zet mensen aan het denken en geeft een stimulans om ook praktisch aan de slag te gaan of te blijven.

De ervaringsverhalen en inspiratie van deze site mogen vrij worden overgenomen, dus deel ze gerust! Heb je behoefte aan specifieke of aanvullende tips? Neem dan gerust contact op.

Recente berichten

Thema’s

Contact

Heeft u behoefte aan wederzijdse inspiratie over een van de thema’s? Neem gerust contact op: info {at} hetlevendelen.nu.